• Nederlands
  • English
A. van der Hof Kabelfabriek B.V.
Ziel 1
4704RS Roosendaal
Stuur ons een e-mail
info@hofkabelfabriek.com
Direct contact?
+31 (0)165 - 563 300

Slider

Info

CPR regels en Norm EN 50575.
A. van der Hof Kabelfabriek B.V. is er klaar voor.

Samenvatting

Sinds 1 juli 2017 moeten alle kabelfabrikanten werken volgens Construction Products Regulation en de Norm EN 50575. Het gaat om CPR-gecertificeerde kabels voor permanente installaties in bouwwerken. Het doel van de CPR is eenduidige informatie te verstrekken over prestaties van bouwproducten en daarmee het gebouw/civiel technisch werk brand veiliger te maken. A. van der Hof Kabelfabriek is helemaal voorbereid op de nieuwe regelgeving en heeft zijn werkwijze en procedures hier op aangepast. De manier waarop we met onze klanten samenwerken blijft in hoofdlijnen het zelfde maar wordt op een aantal punten aangepast zoals u zult merken in het aanvraagproces van kabels. Voor wie dat nog niet heeft kunnen doen is het goed om in iedere geval op hoofdlijnen kennis ten nemen van de CPR. Voor specifieke vragen over de kabels die u bij ons besteld heeft of gaat bestellen kunt u altijd contact op nemen met Peter Konijn.

Wat is CPR?

De CPR (Construction Products Regulation) is een Europese verordening welke ervoor zorgt dat eenduidige eisen gesteld worden waaraan bouwproducten moeten voldoen. Kabels die zijn geïnstalleerd in permanente elektrotechnische installaties van bouwwerken (bijvoorbeeld: gebouwen en civieltechnische werken) vallen met betrekking tot hun brandgedrag onder de CPR. Na een overgangsperiode treedt deze verordening op 1 juli 2017 volledig in werking.

Brandklassen

Kabels worden in de CRP geclassificeerd in verschillende brandklassen.

In Nederland zijn voor kabels op basis van kunststoffen alleen de classificaties: Eca, Dca, Cca en B2ca van belang.

CE-markering / DoP

Fabrikanten zijn verplicht een verklaring af over technische eigenschappen van producten in een zogenaamde prestatieverklaring. Deze verklaring wordt Declaration of Performance (DoP) genoemd. Elke kabel heeft een eigen DoP referentie. Elke geleverde kabellengte moet herleidbaar te zijn naar de juiste DoP. Vanaf 1 juli 2017 moeten kabelfabrikanten CPR-gerelateerde producten voorzien van een Ce-markering en een DoP certificaat beschikbaar hebben.

Nieuwe brandtesten

Vanwege de verandering in classificatie en testmethoden is een nieuwe norm voor brandtesten van toepassing, de EN50399. Het aantal aspecten waarop brand bijdrage wordt beoordeeld is daarbij uitgebreid. De aspecten waarop kabels opnieuw getest worden zijn:

  • Brand voortplanting
  • Rookontwikkeling (totaal en piek)
  • Warmteontwikkeling (totaal en piek)
  • Brandende vallende deeltje (droplets)
  • Zuurheid van de rookgassen (accidity)

NEN 8012

Om de juiste brandclassificatie voor toepassing van kabels in bouwwerken te bepalen is in Nederland de NEN 8012 gepubliceerd. In de NEN 8012, die sinds 2015 bestaat zijn de nieuwe Europese CPR eisen verwerkt. Feitelijk is de NEN 8012 niets anders dan een risicoanalyse waarbij de keuzes gemaakt worden op basis van gebruiksfunctie van het gebouw en de eventuele (vervolg)schade door brand. De NEN 8012 koppelt de gebruiksfuncties en de geëvalueerde risico’s aan één van de volgende van de volgende vier brandclassificaties:

Functiebehoud kabel

Voor Functiebehoud tijdens brand (“Resistance to fire”) is er nog geen geharmoniseerde productnorm beschikbaar. Om deze reden hoeven functiebehoudkabels geen brandclassificatie te hebben.

Wat betekent de CPR voor u?

A. van der Hof Kabelfabriek B.V. heeft zich intensief voorbereid op de nieuwe regelgeving en is helemaal klaar voor de CPR. Vanaf 1 juli leveren wij onze kabelproducten volgens de nieuwe specificaties. We blijven in hoofdlijnen op de zelfde manier met u samenwerken om tot een optimaal kabelproduct te komen. Maar u zult vanzelf merken dat een aantal procedures iets aangepast worden. Als u wilt weten wat er precies verandert in de levering van kabels die u besteld heeft of gaat bestellen dan kunt u altijd contact opnemen met Peter Konijn. Als uw zich meer in algemene zin materie wilt verdiepen kunt kijken in de lijst “Veel gestelde vragen en antwoorden” die we samen met de andere kabelfabrikanten hebben gepubliceerd op de Fedet site.