Declaration of Performance (DoP)

Voor alle producten die onder de Europese Verordening bouwproducten vallen moet naast de CE-markering een zogenaamde prestatieverklaring worden opgesteld. Met deze DoP (Declaration of Performance) garandeert de fabrikant dat een product bepaalde prestaties levert. Deze essentiële producteigenschappen zijn afgeleid van de fundamentele eisen of basiseisen voor bouwwerken die voortvloeien uit de nationale (bouw)regelgevingen in de lidstaten van de EU, zoals in Nederland het Bouwbesluit 2012.